Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsində magistrantların növbəti elmi seminarı keçirilib

13/04/2018

Fizika fakültəsində magistrantların növbəti elmi seminarı keçirilib.Dekan müavini, dosent Eldar Ələkbərovun rəhbərliyi ilə baş tutan seminarda II kurs magistrantları Quliyeva Aydan, Məmmədova Kəbirə, İsmayılova Şəlalə və Rəciyeva Ülviyyə apardıqları elmi-tədqiqat işləri haqqında məruzə ilə çıxış ediblər.

“Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası” kafedrasının magistrantı  Quliyeva Aydan “TlİnTe2 kristalında sıçrayışlı keçiricilik” (elmi rəhbər: dosent Cabbarov Cabbar), “Fiziki elektronika” kafedrasının magistrantı Məmmədova Kəbirə “TlGaSe2 kristal tipli yarımkeçiricilərdə ion keçiriciliyinin tədqiqi” (elmi rəhbər: professor Mehdiyev Nizami), “Astrofizika” kafedrasının magistrantı İsmayılova Şəlalə “Günəş küləyinin fiziki xarakteristikaları və dalğa turbulensiyası problemi” (elmi rəhbər: f.r.e.n Cəlilov Namiq) və “Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası ” kafedrasının magistrantı Rəciyeva Ülviyyə “Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində ekoloji məsələlər” (elmi rəhbər: professor Nurullayev Yusif)  mövzularında tədqiqat işlərinin nəticələrini təqdim ediblər. Sonda müəllim-tələbə heyətinin sualları cavablandırılıb.  Növbəti seminar 26.04.2018 tarixinə təyin edilib.

Bookmark and Share