Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsində magistrantların növbəti elmi seminarı keçirilib

18/05/2018

Dekan müavini, dosent Eldar Ələkbərovun rəhbərliyi ilə baş tutan seminarda II kurs magistrantları Məhərrəmova Güllər, Quliyeva Gülşən  və Hüseynsoy Rahid  apardıqları elmi-tədqiqat işləri haqqında məruzə ilə çıxış ediblər.

“Nanomaterialların kimyavi fizikası”  kafedrasının  magistrantı Məhərrəmova Güllər  “PP+PbS/CdS əsaslı hibrid nanokompazisiya materiallarının alınması, quruluş və xassələrinin tədqiqi” (elmi rəhbər: dosent Flora Hacıyeva), “Ümumi fizika” kafedrasının magistrantı Quliyeva Gülşən “LiGaS2 və BaGaS7 halkogenid kristallarında optik parametrik qarşılıqlı təsir ” (elmi rəhbər: professor Rəna Qasımova) və “ Ümumi fizika ” kafedrasının magistrantı Hüseynsoy Rahid   “Cu3İn5Se9 monokristalın alınması və termoelektrik xassələrin tədqiqi” (elmi rəhbər: professor Qəhrəmanov Nadir )  mövzularında tədqiqat işlərinin nəticələrini təqdim ediblər. Sonda müəllim-tələbə heyətinin sualları cavablandırılıb.  Növbəti seminar 24.05.2018 tarixinə təyin edilib. Hər kəs dəvətlidir.

Bookmark and Share