Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsində növbəti Elmi Seminar keçirilib

03/03/2018

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 3 mart 2018-ci il tarixində 437 saylı auditoriyada  keçirilmişdir. Seminarda 2211.01. – “Bərk cisim fizikası” ixtisası ilə fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini аlmaq üçün, Həşimova Aynur İxtiyar qızı “Ge-Si yarımkeçirici binar bərk məhlulların kristallaşma cəbhəsində ifrat soyumanın aradan qaldırılması” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzə seminar iştirakçılarının marağına səbəb olmuşdur.

Bookmark and Share