Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin elmi seminarı

22/12/2012

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 22 dekabr saat 10-00 da auditoriya 437-də keçirilmişdir. Seminarda Bərk Cisimlər Fizikası kafedrasının prof. Tariyel İsmayilov  " Nanostrukturların Kvant Mexanikası" mövzusunda məruzə etmişdir.

Bookmark and Share