Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsində növbəti Elmi Seminar keçirilib

08/02/2018

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 8 fevral 2018-ci il tarixində 437  saylı auditoriyada keçirilmişdir.  Seminarda 2206.01 – Molekulyar  fizika”  ixtisası üzrə doktorluq elmi dərəcəsi almaq üçün Gülnara Əhməd qızı  HaqverdiyevanınBİOLOJİ AKTİV MOLEKULLARIN TƏSİR MEXANİZMİNİN KONFORMASİYA-ELEKTRON ASPEKTLƏRİ” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

Bookmark and Share