Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı

27/05/2013

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 01 iyun saat 1030 -da auditoriya 437-də keçiriləcəkdir. Seminarda BDU-nun Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı, f.r.e.n. Rzayev Rövnəq Mirzə oğlu “AIIIBVI monoselenidlərinin kristalları tipli laylı quruluşlu yarımkeçiricilərdə dreyf çəpərlərinin elektron hadisələrinə təsiri” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Arzu edən bütün müəllim və tələbələr seminarda iştirak etməyə dəvət olunurlar.

Dekanlıq

Bookmark and Share