Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı keçirilmişdir

01/06/2013

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 01 iyun saat 1030 -da auditoriya 437-də keçirilmişdir. . Seminarda BDU-nun Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı, f.r.e.n. Rzayev Rövnəq Mirzə oğlu “AIIIBVI monoselenidlərinin kristalları tipli laylı quruluşlu yarımkeçiricilərdə dreyf çəpərlərinin elektron hadisələrinə təsiri” mövzusunda çıxış etmişdir.
Bookmark and Share