Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı keçirilmişdir

30/09/2017

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 30 sentyabr saat 1030 -da auditoriya 437-də keçirilmişdir. Seminarda  2211.01. – “Bərk cism fizikası” ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsini аlmaq üçün, Mehdiyeva Rəfiqə Zabil qızının “Влияние температуры, давления и радиации на структуру и электрофизические свойства сегнетоэлектрических оксидов со структурами типа перовскита и тетраногальной калиево-вольфрамовой бронзы” mövzusunda məruzəsi dinlənilmişdir.

Bookmark and Share