Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı olmuşdur

27/04/2013

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 27 aprel saat 1030 -da auditoriya 437-də olmuşdur. Seminarda AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunun əməkdaşı, f.r.e.n.  Nəcəfov Bəxtiyar Ağaqulu oğlu «Silisium-germanium əsasında hidrogenləşmiş nazik təbəqələrdə elektron, optik proseslər və onların tətbiq perspektivləri»  mövzusunda məruzə etmişdir.
Bookmark and Share