Home Aze Ru Eng

Fizika fakültəsinin seminarı

28/11/2012

18.12.2012-ci il tarixində saat 1100-da 111 saylı otaqdaFizika fakültəsinin seminari keçiriləcəkdir. SeminardaSankt-Peterburq Dövlət UniversitetininMexanika-Riyaziyyat fakültəsinin Astronomiya kafedrasinin professoru prof. Aleksandr FyodoroviçXoltiqin «Planetar dumanliqlarin parametrlərinin təyini və qalaktikanin kimyəvi təkamülü» mövzusu ilə çixiş edəcəkdir.

ARZU EDƏNLƏR İŞTİRAK EDƏ BİLƏR.

DEKANLIQ

Bookmark and Share