Home Aze Ru Eng

FİZİKA VƏ ASTRONOMİYA PROBLEMLƏRİ respublika elmi konfransı keçirildi

22/05/2009

Fizika fakültəsidə 16 may 2009-cu il tarixində BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçilarin «FİZİKA VƏ  ASTRONOMİYA  PROBLEMLƏRİ» respublika elmi konfransı 4 bölmədə

I. NƏZƏRİ FİZİKA VƏ ASTROFİZİKA

II. BƏRK CİSİMLƏR VƏ YARIMKEÇİRİCİLƏR

III. FİZİKİ ELEKTRONİKA VƏ RADİOFİZİKA

IV. BİOFİZİKA VƏ MOLEKULYAR FİZİKA

keçirilmişdir.
Konfransın proqramımaterialları

Bookmark and Share