Home Aze Ru Eng

“FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” XI Respublika Elmi Konfransı 22 dekabr 2016

17/11/2016

Təşkilat Komitəsi

Akad.A.M.Məhərrəmov-Sədr

prof.A.H.Kazımzadə -Sədr müavini

prof.M.Ə.Ramazanov- Sədr müavini

dos.K.İ.Alışeva -Məsul katib

prof. Ə.Ş.Abdinov, prof. E.Ə.Məsimov, prof.V.M.Salmanov, prof.C.M.Quluzadə, prof.R.C.Qasımova, prof. M.N.Əliyev, prof. İ.M.Əliyev, dos.M.R.Rəcəbov, dos.E.Ş.Ələkbərov, dos.H.M.Məmmədov


Bölmələr

  • Nəzəri fizika və astrofizika
  • Bərk cisimlər və yarımkeçiricilər fizikası
  • Fiziki elektronika
  • Nanomateriallar və nanotexnologiyalar
  • Biofizika və molekulyar fizika
  • Fizikanın tədrisi metodikası


Konfransa təqdim olunan məqalələr aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır

Məruzənin adı – baş hərflərlə, tünd, şrift 12, ortada.

Müəllifin S.A.A., elektron ünvanı – kiçik hərflərlə, tünd, şrift 12, ortada.

İşlədiyi təhsil (elmi-tədqiqat) müəssisənin adı – adi hərflərlə, kursiv, şrift 12, ortada.

Məqalənin hansı bölməyə aid olması- adi hərflərlə, tund, şrift 12, sağdan.

Xülasə - adi hərflərlə, kursiv, şrift 10.

Mətnlərin yığılması – A5 formatda, hər tərəfdən 2 sm, şrift 12, interval 1, Times New Roman(digər şriftlərlə yazilmış mətnlər qəbul olunmayacaq) , 4 səhifəyə qədər həcmində (xülasə və ədəbiyyat sihayısı ilə).

Şəkil, qrafik və cədvəllər mətnin daxilində verilməlidir, 12, interval 1, Times New Roman.

Ədəbiyyat sihayısı-mətnin sonunda adi hərflərlə, kursiv, şrift 10.

Konfrans materialları azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.

Hər müəllifin 2-dən artıq məruzəsi qəbul edilmir.

Konfransın təşkilati xərcləri üçün hər məruzə üçün 25 AZN ödənilməlidir. Konfrans materialları müəlliflərə paylanacaq.

 

MƏLUMAT MƏKTUBUNU YUKLƏMƏK ÜÇÜN


Məruzələrin son göndərilmə tarixi: 1dekabr 2016-cı il

Əlaqə nömrəsi (050)367-92-56  Kəmalə Alışeva

 


Bookmark and Share