Home Aze Ru Eng

Məmmədov Hüseyn Mikayil oğlu fakültənin növbəti elmi seminarında çıxış etmişdir

01/10/2016

Məmmədov Hüseyn Mikayil oğlu fakültənin növbəti elmi seminarda "AIIBIICVI YARIMKEÇIRICILƏRI  ƏSASINDA ELEKTROKIMYƏVI ÜSULLA ÇÖKDÜRÜLMÜŞ TƏBƏQƏ VƏ STRUKTURLARDA ELEKTRON PROSESLƏRININ XÜSUSIYYƏTLƏRI" mövzusunda çıxış etmişdir

Bookmark and Share