Home Aze Ru Eng

NEFT SƏNAYESİNDƏ NANOTEXNOLOGİYA

15/03/2010

15.03.10 tarixində fizika fakültəsinin genişləndidirlmiş elmi iclası olmuşdur.Elmi şura sədri prof.R.Q.Məmmədov məlumat verərək bildirmişdir ki, rektor akademik A.M.Məhərrəmovun təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə təşkil olunmuş  "Nanomaterialların kimyəvi fizikasi" kafedrasında nanomaterialların fizikası sahəsində intensiv elmi tədqiqat işləri həyata keşirilmişdir. Bu tədqiqatların nəticələri neft sanayesində geniş tətbiq tapmışdır. Onların səmərəliliyini nəzərə alaraq "Neft sənayesində nanotexnologiya" elmi-tədqiqat və tətbiq işləri Azəb.Respublikasının Elm, Mədəniyyat və Ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatına təqdim olunur. Bu iş haqqında həmmüəlliflər Fizika fakültəsi "Nanomaterialların kimyəvi fizikası" kaferasının müdiri dos. M.Ə.Ramazanov  və ADNŞ-nin prof. E.Q.Şahbazov ətraflı məlumat verdilər. Fizika fakültəsini Elmi şurası yekdilliklə qərara aldı ki, "Neft sənayesində nanotexnologiya" elmi-tədqiqat və tətbiq işləri toplusunun Dövlət mükafatına təqdim olunsun.

Bookmark and Share