Home Aze Ru Eng

Novbəti magistr buraxılışı

02/07/2012

2011-2012-ci tədris ilində fizika fakültəsinin magistratura pilləsini bitirənlərin sayı 44 nəfər olmuşdur. Bunlardan 28 nəfəri Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Aşağıdakı 10 magistr fəxri fərmanla təltif olunmuşdur:

Soyadı, adı atasının adı

İxtisaslaşma

1

Allahverdiyev Turan Əhəd o.

TEM030002 Nəzəri və riyazi fizika

2

Həsənova Aidə Azad q.

TEM030004 Bərk cisimlər fizikası

3

Cəfərli Rüfət Seydi o.

TEM030006 Yarımkeçiricilər fizikası

4

Həsənova Nərmin Qeybəli q

TEM030007 İstilik fizikası və molekul.fizika

5

Əmrahova Aynur Heydərqulu

TEM030007 İstilik fizikası və molekul.fizika

6

Məmmədova Aygün Cavanşir

TEM030009 Kvant elektronikası

7

Həsənova Fərqanə Gəncəvi q.

TEM030010 Astrofizika

8

Abdulov Fikrət Bəndəli o.

TEM030012 Atom və molekul fizikası

9

Şirvanskaya Səbinə Yahya

TEM030014 Bioloji sistemlər fizikası

10

Məmmədova Qəmər Yaqub

TEM030032 Nanohissəciklərin fizikası

Bookmark and Share