Home Aze Ru Eng

Növbəti elmi seminar

18/03/2014

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 29 mart saat 1030 -da 437 saylı auditoriyada keçiriləcəkdir. Seminarda BDU-nun doktorantları Məmmədov Vüsal Usub oğlu “Еlektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış Cd1-xZnxS1-yTey(Sey) nazik təbəqələri və p-GaAs /n-Cd1-xZnxS1-yTey(Sey) strukturlarının elektron xassələri” və Hüseynova Nərmin Cəfər qızı ““AdS/KXD yumşaq divar modelində -mezon nuklon qarşılıqlı təsir sabiti” mövzusunda məruzə edəcəklər. Arzu edən bütün müəllim və tələbələr seminarda iştirak etməyə dəvət olunurlar.

Dekanlıq

Bookmark and Share