Home Aze Ru Eng

Növbəti elmi seminar

30/03/2016

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 02 aprel saat 1030 -da 437 saylı auditoriyada keçiriləcəkdir. Seminarda Xədicə Ramiz qızı Əhmədova “ALÜMİNİUM NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN PE+TlInSe2 KOMPOZİTLƏRİNİN QURULUŞUNA VƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ” mövzusunda çıxış edəcək. Arzu edən bütün müəllim və tələbələr seminarda iştirak etməyə dəvət olunurlar.
Dekanlıq

Bookmark and Share