Home Aze Ru Eng

Növbəti elmi seminar keçirilib

01/04/2014
Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 29 mart saat 1030 -da 437 saylı auditoriyada keçirilmişdir. Seminarda BDU-nun doktorantları Məmmədov Vüsal Usub oğlu “Еlektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış Cd1-xZnxS1-yTey(Sey) nazik təbəqələri və p-GaAs /n-Cd1-xZnxS1-yTey(Sey) strukturlarının elektron xassələri” mövzusunda məruzə etmişdir.


Bookmark and Share