Home Aze Ru Eng

Növbəti elmi seminar keçirilmişdir

02/07/2013

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 2 iyul saat 1030 -da auditoriya 437-də keçirilmişdir. Seminarda BDU-nun Fizika fakültəsinin «Optika və molekulyar fizika» kafedrasının aspirantı Michael İsmayıl oğlu Abafat Yeganəhnin «SƏTHİ POTENSİAL ÇƏPƏRLİ METAL – SİLİSİUM KEÇİDLƏRİNDƏ CƏRƏYAN AXINININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ» mövzusunda məruzə etmişdir.

.

 

 

Bookmark and Share