Home Aze Ru Eng

Pedoqoji praktika

02/04/2011

İV kurs tələbələrin Bakı ş. orta məktəblərində pedoqoji praktikasi 6 aprel 2011-il tarixindən 17 may 2011 il tarixə kimi davam edəcəkdir. Dekanlıq

Bookmark and Share