Home Aze Ru Eng

Təqaüd proqramı - ELAN

08/09/2020

(STAR-NET şəbəkəsinə daxil olan universitetlərin magistrləri üçün)

The International Atomic Energy Agency has recently launched the Marie Skłodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP), aimed at encouraging young women to pursue a career in nuclear science and technology, nuclear safety and security, or non-proliferation. The Programme will provide scholarships for up to 100 selected applicants annually, subject to availability of funds. It will cover university tuition fees up to 10,000 euros per year and living expenses based on the cost of living for the university’s location, up to 10,000 euros per year, for a maximum of two years.

The application process is now open for the MSCFP 2020 cycle, for scholarships in academic years 2020/2021 and 2021/2022. Scholarships will be awarded for up to 2 years of study for Master’s degrees in nuclear related fields only. Examples of related fields are listed here.

It would be greatly appreciated if you could share information about this opportunity among education institutions that belong to this network and encourage qualified female candidates to apply. The deadline for applications is 11 October. More information on MSCFP can be found on www.iaea.org/MSCFP, including detailed instructions on how to apply.

Information about MSCFP is also available in the following languages:

Spanish:https://www.iaea.org/es/el-oiea/programa-de-becas-del-oiea-marie-sklodowska-curie

French:  https://www.iaea.org/fr/newscenter/news/programme-de-bourses-marie-sklodowska-curie-le-processus-de-presentation-de-candidature-est-lance

Russian: https://www.iaea.org/ru/o-nas/programma-stipendiy-magate-imeni-marii-sklodovskoy-kyuri

Chinese: https://www.iaea.org/zh/guan-yu-wo-men/guo-ji-yuan-zi-neng-ji-gou-ma-li-si-ke-luo-duo-fu-si-qia-ju-li-jin-xiu-ji-hua

Arabic: https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/barnamaj-almanh-aldirasat-mari-sklwdwfska-kwry-bad-taqdim-altalabat

Would you kindly provide us with contact details (Title, First and Last Name, Position, Name of the University, Email) of individuals who represent universities belonging to your network.

Email: [email protected]

Follow us on www.iaea.org

Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu yaxınlarda gənc qadınları nüvə elmi və texnologiyası, nüvə təhlükəsizliyi və təhlükəsizliyi və ya yayılmamaq sahələrində karyera qurmağa təşviq etməyi hədəfləyən Marie Skłodowska-Curie Təqaüd Proqramını (MSCFP) başlatdı. Proqram, vəsaitlərin mövcudluğu şərti ilə hər il 100-ə qədər seçilmiş abituriyent üçün təqaüd verəcəkdir. Bu, ildə 10.000 avroya qədər universitet təhsil haqqını və ən çox iki il ərzində ildə 10.000 avroya qədər universitet yerləşdiyi yer üçün yaşayış xərclərinə əsaslanan yaşayış xərclərini əhatə edəcəkdir. Müraciət prosesi MSCFP 2020 dövrü üçün, 2020/2021 və 2021/2022 akademik illərində təqaüd üçün açıqdır. Təqaüdlər yalnız nüvə ilə əlaqəli sahələrdə magistr dərəcələri üçün 2 ilə qədər təhsil almaq üçün veriləcəkdir. Əlaqəli sahələrin nümunələri burada verilmişdir. Bu fürsət barədə məlumatları bu şəbəkəyə daxil olan təhsil müəssisələri arasında bölüşdürsəniz və ixtisaslı qadın namizədləri müraciət etməyə təşviq etsəniz çox məmnun olardıq. Müraciət üçün son tarix 11 oktyabrdır. MSCFP haqqında daha çox məlumat www.iaea.org/MSCFP-də, müraciət qaydalarına dair ətraflı təlimat daxil olmaqla tapa bilərsiniz.

 

Bookmark and Share