Home Aze Ru Eng

Xəbərlər

Fənn olimpiadası keçirilmişdir
15/03/2012

15 mart 2012-ci il tarixinde fizika fakültəsində növbəti fənn olimpiadası keçirilmişdir. Olimpiadada I, II və III kurs tələbələri iştirak etmişlər. Fizika fakültəsinin dekanı əvəzi prof.M.Ə.Ramazanov olimpiadanı açıq elan edib, tələbələrə uğurlar arzulamışdır. Olimpiada komissiyasınin tərkibi:

  1. Prof.M.Ə.Ramazanov
  2. Prof. R.C.Qasımova
  3. Dos.R.Ə.Kərəməliyev
  4. Dos.N.S.Nəbiyev
  5. Dos.M.M.Mahmudov
  6. Müəllim.K.İ.Alışeva

| Ətraflı


Yeni dekan müavinləri
14/03/2012

BDU rektorunun əmri ilə
f.r.e.n., dos. Ələkbərov Eldar Şahsuvar oğlu dekan müavini
f.r.e.d., prof. Qasımova Rəna Cümşüd qızı magistr və elmi işlər üzrə dekan müavini
təyin olunmuşdur. Bu münasibətlə fakültənin kollektivi onları təbrik edir və işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayır.

| Ətraflı


Beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə təbrik
07/03/2012

BDU fizika fakültəsinin dekanlığı, fakültənin bütün qadın heyyətini  Beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə təbrik  edir və gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayır.

| Ətraflı


professor, f.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu BDU -nun Fizika fakültəsinin dekan əvəzi vəzifəsinə təyin olunmuşdur
06/03/2012

“Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının müdiri professor, f.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu BDU Böyük Elmi Şurasının qərarı ilə 6 mart 2012-ci il tarixindən Fizika fakültəsinin dekan əvəzi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Bu münasibətlə fakültənin müəlim və tələbə heyyəti  professor, f.e.d. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlunu təbrik edir və  ona gələcək işlərində uğurlar arzu edirlər.

| Ətraflı


BDU FİZİKLƏRİNİN AŞKAR ETDİYİ MYK-da ƏES HADİSƏSİ RUSSİYA ALİMLƏRİNİN UNİKAL EKSPERİMENTLƏRİNDƏ
30/12/2011

BDU fiziklərinin ilk dəfə olaraq real metal – yarımkeçirici kontaktlarda (MYK) elektrofiziki və termoelektriki metodlarla aşkar etdiyi əlavə elektrik sahəsi (ƏES) son illərdə Rusiyanın nüfuzlu Elmi Mərkəzlərində Atom - Qüvvə Mikroskopu ilə bilavasitə ölçülmüş və ətraflı tədqiq edilmişdür. Artıq, müasir mikroelektronika və nanotexnologiya üçün çox ehtiyac duyulan,  yeni xassələrə malik ƏES-li MYK diodlar işlənib hazırlanmışdır.

| Ətraflı


Fakültənin yeni Elmi Şurası aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmuşdur.
11/11/2011

Rektorun 14.10.2011 tarixdə R-101 nömrəli sərəncamı əsasında mövcud əsasnaməyə uyğun olaraq Fakültənin Elmi Şurası yenidən təşkil olunmuşdur.

| Ətraflı


Elmi seminar haqqında
02/04/2011

Bakı Dövlət Universitetində 15.12.2012-ci ilə qədər  fəaliyyət göstərən D.02.012 Dissertasiya Şurasına daxil olan  dissertasiyaların ilkin müzakirəsini keçirən Elmi seminar tərkibi təsdiq edilmişdir.

| Ətraflı


Pedoqoji praktika
02/04/2011

İV kurs tələbələrin Bakı ş. orta məktəblərində pedoqoji praktikasi 6 aprel 2011-il tarixindən 17 may 2011 il tarixə kimi davam edəcəkdir. Dekanlıq

| Ətraflı


D02.012 dissertasiya şurasının tərkibi təsdiq edilmişdir
01/04/2011

BDU nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D02.012 dissertasiya şurasının tərkibini AzərbResp.,  Prezidenti yanında AAK tərəfindən tərkibi təsdiq edilmişdir

| Ətraflı


Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı keçirilmişdir.
20/11/2010

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində 20  noyabr 2010-cu il tarixində “Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı keçirilmişdir.

| Ətraflı


“Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı
07/10/2010

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində 20  noyabr 2010-cu il tarixində “Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı keçiriləcək.

| Ətraflı


Gənc alimlərin «Fizika və astronomiya problemləri» respulika elmi konfransı
17/05/2010

15 may 2010-cu il tarixdə Fizika fakültəsində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların «Fizika və astronomiya problemləri» respublika elmi konfransı keçirilmişdir.  Konfransda Bakı Dövlət Universitetinin və Azərbaycan Pedaqoji Universitetitin gənc tədqiqatçıları və maqistrantları iştirak etmişdir. Konfransda 69 məruzə 4 bölmədə dinlənilmişdir.

| Ətraflı


NEFT SƏNAYESİNDƏ NANOTEXNOLOGİYA
15/03/2010

15.03.10 tarixində fizika fakültəsinin genişləndidirlmiş elmi iclası olmuşdur.Elmi şura sədri prof.R.Q.Məmmədov məlumat verərək bildirmişdir ki, rektor akademik A.M.Məhərrəmovun təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə təşkil olunmuş  "Nanomaterialların kimyəvi fizikasi" kafedrasında nanomaterialların fizikası sahəsində intensiv elmi tədqiqat işləri həyata keşirilmişdir. Bu tədqiqatların nəticələri neft sanayesində geniş tətbiq tapmışdır. Onların səmərəliliyini nəzərə alaraq "Neft sənayesində nanotexnologiya" elmi-tədqiqat və tətbiq işləri Azəb.Respublikasının Elm, Mədəniyyat və Ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatına təqdim olunur. Bu iş haqqında həmmüəlliflər Fizika fakültəsi "Nanomaterialların kimyəvi fizikası" kaferasının müdiri dos. M.Ə.Ramazanov  və ADNŞ-nin prof. E.Q.Şahbazov ətraflı məlumat verdilər. Fizika fakültəsini Elmi şurası yekdilliklə qərara aldı ki, "Neft sənayesində nanotexnologiya" elmi-tədqiqat və tətbiq işləri toplusunun Dövlət mükafatına təqdim olunsun.

| Ətraflı


Gənc tədqiqatçılar və magistrantların Elmi konfransı
25/02/2010

2010-cu il may ayında Gənc tədqiqatçılar və magistrantların
"Fizika və astronomiya" adlı Respublika Elmi konfransı olacaqdir.

| Ətraflı


XI respublika fizika fənni üzrə olimpiadanın I turu keçirilmişdir.
22/07/2009

Ali məktəb tələbələrinin 04 aprel 2009-cu il tarixində XI respublika fizika fənni üzrə olimpiadanın I turu keçirilmişdir.
OLİMPİADANIN  QALİBLƏRİNİ  TƏBRİK EDİRİK!

| Ətraflı


FİZİKA VƏ ASTRONOMİYA PROBLEMLƏRİ respublika elmi konfransı keçirildi
22/05/2009

Fizika fakültəsidə 16 may 2009-cu il tarixində BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçilarin «FİZİKA VƏ  ASTRONOMİYA  PROBLEMLƏRİ» respublika elmi konfransı 4 bölmədə

I. NƏZƏRİ FİZİKA VƏ ASTROFİZİKA

II. BƏRK CİSİMLƏR VƏ YARIMKEÇİRİCİLƏR

III. FİZİKİ ELEKTRONİKA VƏ RADİOFİZİKA

IV. BİOFİZİKA VƏ MOLEKULYAR FİZİKA

keçirilmişdir.

| Ətraflı


Fizika və astronomiya adlı Respublika Elmi konfrans
22/04/2009

2009-cu il may ayında Gənc tədqiqatçıların və magistrantların
"Fizika və astronomiya" adlı Respublika Elmi konfransı olacaqdir.

| Ətraflı


Ali məktəb tələbələrinin XI respublika fizika olimpiadası
02/04/2009

AliməktəbtələbələrininXIrespublikafizikaolimpiadasınınIturu 04.04.09 il tarixində keçiriləcəkdir.

| Ətraflı


Beynəlxalq elmə və təhsilə inteqrasiya
07/03/2009

11 mart 2009-cu il tarixində saat 13-00-da 310 saylı auditoriyada İsveçrənin elm fondunun təklif etdiyi "SCOPES 2009-2012" qrantla bağlı olaraq seminar keçiriləcəkdir.
Seminarda fakültə əməkdaşlarının istirakı vacibdir.

"Beynəlxalq elmə və təhsilə inteqrasiya" şöbəsi

| Ətraflı


professor Abdulla İbrahim oğlu Muxtarovun 90 - illik yubileyi
14/01/2009

24 dekabr 2008 – ci il tarixində AMEA - nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, «Şərəf Nişanı» ordenli, «Şöhrət» ordenli, Prezident təqaüdçüsü,  professor  AbdullaİbrahimoğluMuxtarovun 90 - illik yubileyi keçirilmişdir. Yubileyi giriş sözü ilə BDU-nun rektoru, akademik A.M.Məhərrəmov açmışdır. Fizika fakültəsinin dekanı prof.R.Q.Məmmədov ”Elmə həsr olunmuş şərəfli ömür” mövzusu ilə məruzə etmişdir.

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |