Home Aze Ru Eng

Xəbərlər

Pedoqoji praktika
02/04/2011

İV kurs tələbələrin Bakı ş. orta məktəblərində pedoqoji praktikasi 6 aprel 2011-il tarixindən 17 may 2011 il tarixə kimi davam edəcəkdir. Dekanlıq

| Ətraflı


D02.012 dissertasiya şurasının tərkibi təsdiq edilmişdir
01/04/2011

BDU nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D02.012 dissertasiya şurasının tərkibini AzərbResp.,  Prezidenti yanında AAK tərəfindən tərkibi təsdiq edilmişdir

| Ətraflı


Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı keçirilmişdir.
20/11/2010

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində 20  noyabr 2010-cu il tarixində “Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı keçirilmişdir.

| Ətraflı


“Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı
07/10/2010

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində 20  noyabr 2010-cu il tarixində “Fizikanın aktual problemləri” adlı növbəti Respublika Elmi Konfransı keçiriləcək.

| Ətraflı


Gənc alimlərin «Fizika və astronomiya problemləri» respulika elmi konfransı
17/05/2010

15 may 2010-cu il tarixdə Fizika fakültəsində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların «Fizika və astronomiya problemləri» respublika elmi konfransı keçirilmişdir.  Konfransda Bakı Dövlət Universitetinin və Azərbaycan Pedaqoji Universitetitin gənc tədqiqatçıları və maqistrantları iştirak etmişdir. Konfransda 69 məruzə 4 bölmədə dinlənilmişdir.

| Ətraflı


NEFT SƏNAYESİNDƏ NANOTEXNOLOGİYA
15/03/2010

15.03.10 tarixində fizika fakültəsinin genişləndidirlmiş elmi iclası olmuşdur.Elmi şura sədri prof.R.Q.Məmmədov məlumat verərək bildirmişdir ki, rektor akademik A.M.Məhərrəmovun təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə təşkil olunmuş  "Nanomaterialların kimyəvi fizikasi" kafedrasında nanomaterialların fizikası sahəsində intensiv elmi tədqiqat işləri həyata keşirilmişdir. Bu tədqiqatların nəticələri neft sanayesində geniş tətbiq tapmışdır. Onların səmərəliliyini nəzərə alaraq "Neft sənayesində nanotexnologiya" elmi-tədqiqat və tətbiq işləri Azəb.Respublikasının Elm, Mədəniyyat və Ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatına təqdim olunur. Bu iş haqqında həmmüəlliflər Fizika fakültəsi "Nanomaterialların kimyəvi fizikası" kaferasının müdiri dos. M.Ə.Ramazanov  və ADNŞ-nin prof. E.Q.Şahbazov ətraflı məlumat verdilər. Fizika fakültəsini Elmi şurası yekdilliklə qərara aldı ki, "Neft sənayesində nanotexnologiya" elmi-tədqiqat və tətbiq işləri toplusunun Dövlət mükafatına təqdim olunsun.

| Ətraflı


Gənc tədqiqatçılar və magistrantların Elmi konfransı
25/02/2010

2010-cu il may ayında Gənc tədqiqatçılar və magistrantların
"Fizika və astronomiya" adlı Respublika Elmi konfransı olacaqdir.

| Ətraflı


XI respublika fizika fənni üzrə olimpiadanın I turu keçirilmişdir.
22/07/2009

Ali məktəb tələbələrinin 04 aprel 2009-cu il tarixində XI respublika fizika fənni üzrə olimpiadanın I turu keçirilmişdir.
OLİMPİADANIN  QALİBLƏRİNİ  TƏBRİK EDİRİK!

| Ətraflı


FİZİKA VƏ ASTRONOMİYA PROBLEMLƏRİ respublika elmi konfransı keçirildi
22/05/2009

Fizika fakültəsidə 16 may 2009-cu il tarixində BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçilarin «FİZİKA VƏ  ASTRONOMİYA  PROBLEMLƏRİ» respublika elmi konfransı 4 bölmədə

I. NƏZƏRİ FİZİKA VƏ ASTROFİZİKA

II. BƏRK CİSİMLƏR VƏ YARIMKEÇİRİCİLƏR

III. FİZİKİ ELEKTRONİKA VƏ RADİOFİZİKA

IV. BİOFİZİKA VƏ MOLEKULYAR FİZİKA

keçirilmişdir.

| Ətraflı


Fizika və astronomiya adlı Respublika Elmi konfrans
22/04/2009

2009-cu il may ayında Gənc tədqiqatçıların və magistrantların
"Fizika və astronomiya" adlı Respublika Elmi konfransı olacaqdir.

| Ətraflı


Ali məktəb tələbələrinin XI respublika fizika olimpiadası
02/04/2009

AliməktəbtələbələrininXIrespublikafizikaolimpiadasınınIturu 04.04.09 il tarixində keçiriləcəkdir.

| Ətraflı


Beynəlxalq elmə və təhsilə inteqrasiya
07/03/2009

11 mart 2009-cu il tarixində saat 13-00-da 310 saylı auditoriyada İsveçrənin elm fondunun təklif etdiyi "SCOPES 2009-2012" qrantla bağlı olaraq seminar keçiriləcəkdir.
Seminarda fakültə əməkdaşlarının istirakı vacibdir.

"Beynəlxalq elmə və təhsilə inteqrasiya" şöbəsi

| Ətraflı


professor Abdulla İbrahim oğlu Muxtarovun 90 - illik yubileyi
14/01/2009

24 dekabr 2008 – ci il tarixində AMEA - nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, «Şərəf Nişanı» ordenli, «Şöhrət» ordenli, Prezident təqaüdçüsü,  professor  AbdullaİbrahimoğluMuxtarovun 90 - illik yubileyi keçirilmişdir. Yubileyi giriş sözü ilə BDU-nun rektoru, akademik A.M.Məhərrəmov açmışdır. Fizika fakültəsinin dekanı prof.R.Q.Məmmədov ”Elmə həsr olunmuş şərəfli ömür” mövzusu ilə məruzə etmişdir.

| Ətraflı


Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı keçirilmişdir
01/12/1999

Fizika fakültəsinin növbəti elmi seminarı 29 mart saat 1030 -da 437 saylı auditoriyada keçirilmişdir. Seminarda BDU-nun doktorantları Məmmədov Vüsal Usub oğlu “Еlektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış Cd1-xZnxS1-yTey(Sey) nazik təbəqələri və p-GaAs /n-Cd1-xZnxS1-yTey(Sey) strukturlarının elektron xassələri” və Hüseynova Nərmin Cəfər qızı ““AdS/KXD yumşaq divar modelində -mezon nuklon qarşılıqlı təsir sabiti” mövzusunda məruzə etmişdir.

| Ətraflı01/01/1970

FİZİKA Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş DİSSERTASİYA

| Ətraflı01/01/1970

Bakı Dövlət Universiteti  Fizika fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş "Gələcəyin Alimləri" mövzusunda tələbələrin VII Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

| Ətraflı


Növbəti elmi seminarda Leyla Namiq qızı Ağayeva çıxış etdi
01/01/1970

Növbəti elmi seminarda Leyla Namiq qızı Ağayeva çıxış etdi

| Ətraflı01/01/1970

28 aprel 2022-ci il tarixində saat 12:00-da 316 saylı auditoriyada Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Nanomateriallarin kimyəvi fizikası kafedrasının elmi seminarı keçiriləcəkdir.

Mövzu : Elektrotermopolyarlaşmanın TiO2/PVX əsaslı polimer nanokompozitlərinin quruluşuna və fotolüminesensiya xassələrinə təsiri.

Məruzəçi : Rəhimli Almara

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

| Ətraflı


“Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının elmi seminarı keçirilib
01/01/1970

27 aprel 2022-ci il tarixində Fizika fakültəsinin “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının genişləndirilmiş elmi seminarı keçirilib.Elmi seminarında polimer nanokompozitlərin xassələri müzakirə olunub.

| Ətraflı01/01/1970

25 may 2022-ci il tarixində Fizika fakültəsi Ümumi fizika və FTM kafedrasının elmi seminarında dosent Eldar Ələkbərov “Фазовые переходы и кинетика кристаллизации в тонких пленках твердых растворов TlGa1-xGexSe2” mövzusunda məruzə edib.

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |