Home Aze Ru Eng

Fiziki elektronika kafedrası

Yaranma tarixi

1959-1971- ci illər. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində Eksperimental fizika kafedrasının bazasında fakültənin III-IV kurs tələbələrinin qisminin hər il “Fiziki elektronika » üzrə ixtisaslaşması aparılıb.
1971- ci il
Bakı Dövlət Universitetinin və Fizika fakültəsində “Eksperimental fizika” kafedrasının ərasında fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qafar İbrahim oglu Əfəndiyevin təşəbbüsü ilə və ciddi elmi-pedaqoji dəstəyi ilə “Fiziki elektronika” kafedrası yaradılıb.
1971-1994- ci illər
“Fiziki elektronika” kafedrasında Fizika fakültəsinin III-IV kurs tələbələrinin bir qisminin “Fiziki elektronika” istiqamətində ixtisaslaşması aparılıb.
1994
-ci ildə Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Əhməd Şahvələd oglu Abdinovun təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində “Fiziki elektronika” kafedrasının bazasında “TT-12000 – Fiziki elektronika” istiqamətində “ Fiziki elektronika- TT1201000” ixtisası üzrə bakalavr pilləsinə tələbə qəbulu və ali təhsilli mütəxəsis hazırlığı başlanıb.
1997
-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Əhməd Şahvələd oglu Abdinovun təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində Fiziki elektronika kafedrasını bazasında “TT-070000 – Fiziki elektronika istiqamətində “TTM 07001 – Bərk cisim elektronikası”, “TTM 07002 – Plazma elektronikası”, “TTM 07003 – Optoelektronika” ixtisaslaşmaları üzrə magistratura açılıb və magistr hazırlıgına başlanıb.
Kafedraya rəhbərlik:

1971-1992: Kafedranın yaradılmasının təşəbbüskarı olan, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qafar İbrahim oglu Əfəndiyev
1992- ci ildən,
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Əhməd Şahvələd oglu Abdinov
Kadr potensialı :

Elmi pedaqoji kadrlar                                       17 nəfər
Elmlər doktoru, professor                                 3 nəfər
Elmlər namizədi, dosent                                   10 nəfər
Elmlər namizədi, müəllim                                 4 nəfər

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

1. kafedra müdiri, f.r.e.d., prof. Abdinov Əhməd Şahvələd oğlu
2. f.r.e.d., prof. Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu
3. f.r.e.d., prof.(0.5) Mehdiyev Nizami  Mikayıl oğlu
4. f.r.e.n., dos. Qəribov Qeys İbrahim oğlu
5. f.r.e.n., dos.  Daşdəmirov Kamil Məmməd oğlu
6. f.r.e.n., dos.  Davudov Benyaməddin Bəyağa oğlu
7. f.r.e.n., dos.  Mehdiyev Rəşid Fərzalı oğlu
8. f.r.e.n., dos.  Səfərov Vaqif Hüseynqulu oğlu
9. f.r.e.n., dos.  Sadıqzadə Gülayə Məmməd qızı
10. f.r.e.n., dos.  Hüseynov Tərlan Xanbaba oğlu
11. f.r.e.n., dos.  Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu
12. f.r.e.n., dos. ə., Ağayev Mustafa Nuhbala oğlu
13. f.r.e.n., m., Rəhimova Nailə Əli qızı
14. f.r.e.n., m., Əmirova Səbinə İkram qızı
15.
f.r.e.n., dos. ə..,Eldar Aydin Oğlu Rəsulov
16. f.r.e.n., m. Allahverdiyev  Şəmsəddin Allahverdi oğlu
17. f.r.e.n., m. Ələkbərov Şahin Şəmməd oğlu

Tədrisə köməkçi heyət:                                   6 nəfər
Dissertant                                                        3 nəfər
Doktorant                                                        1 nəfər  
Tədris olunan fənlər:
Bakalavriat pilləsində
Ümumi fizika, Radiofizika, Fiziki elektronikanın əsasları, Elektron cihazlarının fizikası. Tələbələr IV kursda pedaqoji praktika keçirlər.
Qəbul Ümumrespublika vahid test imtahanları əsasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Tələbə Qəbulu Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir.
Təhsil ödənişsiz (dövlət hesabına) və ödənişli əsaslarladır.
Magistratura pilləsində
Fiziki elektronikanın nəzəri əsasları, Fiziki elektronikanın müasir problemləri, Bərk cisimlərin elektron nəzəriyyəsi, Bərk cisimlərdə kontakt və səth hadisələri, Plazma və qaz boşalması fizikasının əsasları, Rəqslər nəzəriyyəsi, Plazmanın diaqnostikası, Lazerli optoelektronika, Qaz lazerləri, İnformasiyanın optik işlənməsi, Optoelektronikanın əsasları, Optoelektron cihaz, qurğu və sistemləri, Materialşünaslıq, Nanotexnalogiyanın fiziki əsasları, Elektron cihazlarının texnalogiyası və layihələndirilməsi, Mikrosxemlərin texnologiyası və yarımkeçirici mikroelektronika, Plazma-ion-elektron texnologiyası, Bərk cisim elektronikasının və mikroelektronikanın nəzəri əsasları, Radioelektronika.
Tədris laboratoriyaları
Radiofizika və radioelektronika, İfrat Yüksək Tezlikli elektronika, Vakuum texnikası, Qaz boşalması və plazma fizikası, Bərk cisim elektronikası, Optoelektronika, Plazma texnologiyası, Elektron-ion cihazları və elektron optikası, Emissiya elektronikası.
Həyata keçirdiyi təhsil pillələri
Fizika istiqamətində “Fizika” və “Fizika müəllimliyi” ixtisasları üzrə - bakalavriat;
Fizika istiqamətində - “Bərk cisim elektronikası”, “Optoelektronika” və “Qaz boşalması və plazma elektronikası” istiqamətləri üzrə - magistratura;
“Bərk cisim fizikası”, “Yarımkeçiricilər fizikası” və “Elektronika” istiqamətləri üzrə - dissertantura və doktorantura yolu ilə
Mütəxəssis hazırlığı
Bakalavr
“Fizika” və “Fizika müəllimliyi” ixtisasları üzrə Azərbaycan və rus bölmələrin II-IV kurslarında ixtisas və seçmə fənnlər dən kurs işləri, buraxılış işləri
Magistratura
“Fizika” istiqaməti üzrə magistr təhsil müddəti 2 il, əyani, Azərbaycan və rus bölmələri, ixtisas, ixtisaslaşma və seçmə fənnlər
Elmi istiqamətləri və mövzuları:
İstiqamət və problemlər:
Fiziki elektronikanın bəzi problemləri:
Bərk cisim elektronikasının bəzi problemləri
Plazma və qaz boşalması elektronikasının bəzi problemləri

Kitablar
1.Ə.Ş.Abdinov, V.H.Səfərov, Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları, Bakı, Təhsil, 2010
2.Ə.Ş.Abdinov, İ.S.Həsənov, T.X.Hüseynov, Elektron cihazları və emissiya elektronikasının əsasları, Bakı, Təhsil, 2011.
3.K.M.Daşdəmirov, T.X.Hüseynov Qaz boşalması və plazma fizikası, Bakı, Bakı Universiteti, 2014.
Mükafatlar
1.Q.İ.Qəribov Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif olunub.
2.  V,H.Səfərov Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif olunub.
Məqalələr 2010-2015
Resspublika -75, Beynəlxalq  - 51, o cümlədən A – 1, B- 21, C- 9, D-20.
Konrfans 2010-2015
Respublika- 65, Beynəlxalq- 51

Bookmark and Share