Home Aze Ru Eng

Tədris Laboratoriyalar

Laboraoriyanın adı

Laboratoriyanın müdiri

İş telefonu

Mobil telefon

Mexanika-molekulyar fizika

Ülviyyə Ağabala qızı Eminzadə

539-05-07

Elektrik

Süleyman Nüslət oğlu SƏRMƏSOV

510-79-68

Optika

Yaxşıxanım Ağazəki qızı Bədəlova

539-05-07

Atom fizikası

Oqtay Mahmud oğlu PAŞAYEV

539-09-14

Nüvə fizikası

Oqtay Mahmud oğlu PAŞAYEV

539-09-14

Radiofizika

Şəmsəddin Allahverdi oğlu Allahverdiyev

539-73-73

050-214-59-29

Yarıkeçiricilər fizikası

Rövşən Məmməd oğlu Məmmədov

539-05-15

050-370-45-72

Yarıkeçiricilərin texnalogiyası

Rövşən Məmməd oğlu Məmmədov

539-05-15

050-370-45-72

Emissiya elektronikası

Şəmsəddin Allahverdi oğlu Allahverdiyev

539-73-73

050-214-59-29

Vakuum texnikası və plazma elektronikası

Şəmsəddin Allahverdi oğlu Allahverdiyev

539-73-73

050-214-59-29

İfrat yüksək tezliklər elektronikası

Şəmsəddin Allahverdi oğlu Allahverdiyev

439-73-73

050-214-59-29

Astrofizika Kəmalə İlyas qızı Alışeva 055-647-45-08

Nanomaterialların kimyəvi fizikası

----------------------------

538-72-17

538-72-17
Bookmark and Share