Home Aze Ru Eng

Xəbərlər

17-19 yanvar 2022 -ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
17/01/2022

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2929 (N08W30, Dki/beta) oblastı görünən diskdə ən mürəkkəb ləkə olmuşdur. Oblastda 16/2021 UTC -də bu period ərzində ən böyük alışma- C2 alışması baş vermişdir. Tacda baş verən hadisələr səbəbindən CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) baş verməsini dəqiqləşdirmək üçün  əlavə koronoqrafik şəkillərə ehtiyac olmuşdur. Son 24 saat ərzində ləkədə çox zəif parçalanma müşahidə olunmuşdur.  2933 (S21E06, Cso/beta) oblastı genişlənmişdir. Digər sıralanmış oblastlar stabil olmuş və ya parçalanma mərhələsindədir.Koronoqraf şəkillərində Yerə tərəf yönələn CME  müşahidə olunmamışdır.17-19 yanvar tarixlərində günəş aktivliyi açağı səviyyəyə düşəcəkdir. M (R1-R2 zəif- nəzərə alınmayan) sinfinə aid alışmalar ola bilər.  C sinif alışmaların baş vermə ehtimalı 75%, M sinif alışmaların baş vermə ehtimalı 20%, X sinif alışmaların isə baş vermə ehtimalı 1% dən kiçik olacağı ehtimal olunur.Günəşdən gələn elektron selinin parametrləri yüksəlmiş, protonlar seli isə fon səviyyəsində olmuşdur. 17-19 yanvar 2022-ci il tarixləri üçün zərrəciklər selinin parametrlərinin normal fon səviyyəsində qalacağı gözlənilir.

| Ətraflı


Bu gün, yanvarın 14-də BDU Fizika fakültəsinin professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında fakültə dekanının seçkisi keçirilmişdir
14/01/2022

"Bu gün, yanvarın 14-də BDU Fizika fakültəsinin professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında fakültə dekanının seçkisi keçirilmişdir. Optika və molekulyar fizika kafedrasının dosenti Bəxtiyar Paşayev mütləq səs çoxluğu ilə Fizika fakültəsinin dekanı seçilmişdir. Bu münasibətlə Bəxtiyar müəllimi təbrik edir, ona uğurlar arzulayırıq. "

| Ətraflı


13-15 yanvar 2022 -ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
13/01/2022

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2924 (S31W14, Eho/beta) oblastında aralıq ləkələrdə dəyişikliklər müşahidə olunmuş və bu oblastda 12/16:49 UTC-də B4 alışması baş vermişdir. 2925 (S33E19, Hsx/альфа) oblastı ötən periodda olduğu kimi stabil və sakit olmuşdur. Yeni 2926 (N22W48, Cro/beta) oblastında aktivlik müşahidə olunmamışdır. Ötən periodun sonunda N08E24 oblastı ətrafında yeni sadə ləkələr meydana gəlmiş və onlar davam edəcəkləri təqdirdə növbəti period üçün yeni oblast kimi sıralanacaqlar. Bu oblastda həmçinin 12/04:23-də B7 alışması baş vermişdir. Bu alışma (sürəti 535 km/s qiymətləndirilir) II növ radiopozulma və onunla bağlı CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) ilə müşayət olunmuşdur.  Güman edilir ki, B7 alışmasından sonra bir neçə saat davam edən B8 alışması baş vermişdir. B sinif alışmalar sakit alışmalar sinfinə aiddir.Koronoqraf şəkillərində Yerə tərəf yönələn CME  müşahidə olunmamışdır.

| Ətraflı


10-12 yanvar 2022 -ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
10/01/2022

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2924 (S31W14, Eho/beta) oblastında aralıq ləkələrin parçalanması müşahidə olunmuşdur. 2925 (S33E19, Hsx/альфа) oblastı stabil və sakit olmuşdur. Ötən üç gün ərzində  yeni 2926 (N21, L=033) və 2927 (S20E66, Hsx/alpha) oblastları qeydə alınmışdır. Yerə tərəf yönələn CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) müşahidə olunmamışdır.Qarşıdakı üç sutka ərzində Günəş aktivliyinin aşağı səviyyədə qalacağı, 10-12 yanvar 2022-ci il tarixlərdə 40% ehtimalla C sinif və 10% ehtimalla M sinif alışmaların olacağı gözlənilir.Ötən sutka ərzində Günəşdən gələn zərrəciklər selinin parametrləri fon səviyyəsində olmuşdur. 10-12 yanvar 2022-ci il tarixləri üçün zərrəciklər selinin paramaetrlərinin normal fon səviyəsində qalacağı gözlənilir.Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2924 (S31W14, Eho/beta) oblastında aralıq ləkələrin parçalanması müşahidə olunmuşdur. 2925 (S33E19, Hsx/альфа) oblastı stabil və sakit olmuşdur. Ötən üç gün ərzində  yeni 2926 (N21, L=033) və 2927 (S20E66, Hsx/alpha) oblastları qeydə alınmışdır. Yerə tərəf yönələn CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) müşahidə olunmamışdır.Qarşıdakı üç sutka ərzində Günəş aktivliyinin aşağı səviyyədə qalacağı, 10-12 yanvar 2022-ci il tarixlərdə 40% ehtimalla C sinif və 10% ehtimalla M sinif alışmaların olacağı gözlənilir.Ötən sutka ərzində Günəşdən gələn zərrəciklər selinin parametrləri fon səviyyəsində olmuşdur. 10-12 yanvar 2022-ci il tarixləri üçün zərrəciklər selinin paramaetrlərinin normal fon səviyəsində qalacağı gözlənilir.

| Ətraflı


06-08 yanvar 2022 -ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
06/01/2022

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuş, rentgen şüalanması B səviyyəsinə yüksəlmişdir. 2924 (S31E34, Cao / beta) oblastı parçalanmış, lakin sakit olmuşdur. 2925 (S34E69, Dso / beta) oblastı həmçinin SE (Solar event-günəş hadisələri) görə aktiv olmamışdır. Yerə tərəf yönələn CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) müşahidə olunmamışdır.Ötən üç sutka ərzində Günəş aktivliyinin aşağı səviyədə olmuşdur. 06 yanvar 2022-ci il tarixində Günəşdə C sinif aktivlik müşahidə olunacaqdır. Böyük olmayan ehtimalla aktivliyin çox aşağı səviyyədən R1-R2 (nəzərə alınmayacaq-zəif) radiodalğaların kəsilməsi səviyyəsinə qalxacağı gözlənilir. Bu 08 yanvar 2022-ci il tarixədək davam edə bilər.Günəşdən gələn zərrəciklər selinin parametrləri fon səviyyəsindədir. 08 yanvar 2022-ci il tarixədək zərrəciklərin sel parametrləri normal və ya daha aşağı səviyyədə olacağı gözlənilir.

| Ətraflı


31-dekabr 2021-ci il - 01 yanvar 2022 -ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
30/12/2021

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2918 (N19W36, Dai / beta-gamma) oblastında,  28/1611 UTC-də bu periodun ən böyük M1/Sf alışması baş vermişdir.  2916 (S17W15, Ekc / beta) oblastı  diskdə ən böyük ləkə olmuş və çox az dağıntıya məruz qalmışdır. 2921 (N29W74, Dso / beta) oblastının sahəsi son 24 saat ərzində artmışdır. Digər sıralanmış oblastlar sakit olmuşlar. Yerə tərəf yönələn CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) müşahidə olunmamışdır.Günəş aktivliyinin aşağı və 31 dekabr 2021-ci il tarixədək çox böyük olmayan ehtimalla M sinif ((R1-R2; nəzərə alınmayan, zəif -radiosiqnalların pozulması) alışmaların olacağı gözlənilir.Günəşdən gələn zərrəciklər selinin parametrləri fon səviyyəsindədir. 30 dekabr 2021-ci il tarixi üçün elektronlar selinin enerjisinin artacağı ehtimal olunur.

| Ətraflı


27-29 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
27/12/2021

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuş, bir neçə C sinif alışmalar baş vermişdir. C-sinif alışmalar Yerə demək olar ki, təsir etməyən alışmalardır. 2916 (S18E14, Eks/beta) diskdə ən böyük oblast olaraq qalmışdır. Bu oblast ötən periodda əsasən sakit olmuş, qamma və delta konfiqrasiyanı itirmişdir. 2918 (N19E45, Dki/beta) oblastında bir neçə C sinif alışmalar,  o cümlədən C2 alışması 26/0441 UTC də baş vemiş və ən böyük olmuşdur. Bu oblastda heç bir başqa dəyişiklik baş verməmişdir. Ötən periodda diskdə yeni 2920 (S17W31, Cro / beta)  oblastı yaranmışdır. 26/1859 UTC-də bu oblastda C1 alışması baş vermişdir. Digər oblastlar sakit və stabil olmuşlar. Yerə tərəf yönələn CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) müşahidə olunmamışdır.Günəş aktivliyinin aşağı  olacağı və çox böyük olmayan ehtimalla M sinif ((R1-R2; nəzərə alınmayan, zəif -radiosiqnalların pozulması) alışmaların  olacağı gözlənilir.

| Ətraflı


23-25 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
23/12/2021

Ötən sutka ərzində izolə olunmuş M alışmalar hesabına Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. Görünən diskdə doqquz ləkə qrupu müşahidə edilmişdir: NOAA/ SWPC 2918 (N20E52, Cro/beta) oblastı maqhit sahə baxımdan sadə, qeyri-aktiv olmuş və yeni yaranan qrupa aid edilmişdir. 2907 (S21W50, Eai/beta-gamma) oblastı bölünməyə davam etmişdir. Bu oblastda periodik olaraq C sinif alışmalar, həmçinin 22/1808 UTC-də C8/1n alışması olmuşdur.  2908 (S20W39, Dai/beta-gamma) oblastı qeyristabil olaraq qalmış, optik alışmaların və C sinif olmaqla 22/0706 UTC-də M1/1n alışmasının mənbəyi olmuşdur. 2909 (S21W26, Hsx/alpha) oblastı praktik olaraq dəyişməmiş, stabil qalmışdır. Koronoqrafda alınmış şəkillərində bu gün baş vermiş M1 alışması ilə əlaqələndirilə biləcək, Yerə tərəf yönələn CME (Coronal Mass Ejection – Tac Kütlə Atışları) müşahidə olunmamışdır. Dünən baş vermiş C4 alışması ilə əlaqədar yaranmış CME -in analizi isə davam edir.

| Ətraflı


20-22 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
20/12/2021

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyəyə olmuşdur. Ötən period ərzində 2907 (S21W14, Dki/beta-gamma) oblastında bir neçə C1 alışmaları müşahidə olunmuşdur. 2908 (S21E02,Eai/beta) oblastı öz SE-NW oxu istəqamətdə dartılmış və bir neçə ləkənin və oblastların parçalanmasını nümayiş etdirmişdir. 2809 (S21E16, Cao/beta) oblastının sahəsi azalmışdır. 2910 (N13W53, Hrx/alpha) oblastı öz sahəsini bir az artırmışdır. 2906 (S29W45, Hrx/alpha) və 2911(N20E25, Hax/alpha) oblastları çoxda böyük olmayan ləkəyə malik olmuş və ötən period ərzində bu ləkələr parçalanmışlar.

| Ətraflı


16-18 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
16/12/2021

Ötən sutka ərzində C alışmalar nəticəsində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyəyə düşmüşdür. C-sinif doğumlular Yerə demək olar ki, təsir etməyən doğumlulardır. Görünən diskdə beş ləkə qrupu müşahidə olunmuşdur. 2907 (S21E39, Dki/beta-gama) oblastı ötən birinci gün olarak artmış, sonra azalmışdır. Ləkə qrupu delta konfiqrasiyanı itirdiyi üçün maqnit sahəsinin dəyişməsi və aktivlik səviyyyəsi azalmışdır. Bu oblast əsas alışmaların mənbəyi olaraq qalmışdır. 2908 (S21E58, Dko/beta) oblastı genişlənmişdir. Lakin bu oblast aktiv olmamış. Yeni qeydə aldı NOAA/SWPC 2909 (S21E70,Dao|beta) oblastı ötən üç sutka ərzində stabil və qeyriaktiv olmuşdur. Günəşin şimal yarımkürəsində ləkələrin potensial artacağı ehtimal olunur. Koronoqraflarda bir neçə ensiz CME (Koronal kütleav – Tac külə atışları) müşahidə olunur ki, onların heç biri Yerə tərəf yönəlməmişdir.

| Ətraflı


13-15 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
13/12/2021

12/2114 UTC-də baş verən C1/Sf alışması nəticəsində S20E80 oblastı yaxınliğikı sahənin böyüksinin səbəbindən günəş günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. NE və SE sektorlarında yeni ləkələr inkişaf etməyə aşıkdır. 2905 (S11E44, Cro/beta) oblastı yeni sıra nömrəsi aldıdır.Hazırda koronoqraflarda aleral şəkillərdə Yerə tərəf istiqamətlənmiş CME (Koronal Mass Ejections- Tac kütlə atışları) müşahidə edilməmişdir.Gözlənilirki, Günəş aktivliyi 13-15 dekabr tarixlərdə C alışmalar baş baş vermə ehtimalını nəzərə almaqla aşağı səviyyədə qalacaq, Günəşdən gələn zərrəciklər selinin energisi isə fon səviyyəsində olacaqdir. Cφφlar Yerin geomaqnit sahəsinə təsir edə bilmir.

| Ətraflı


09-11 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
09/12/2021

Ötən üç sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2904 (S26, L = 083)  oblastı piqmentasiyaya kimi parçalanmışdır. Hazırda koronoqraflarda alınmış şəkillərdə Yerə tərəf istiqamətlənmiş CME (Coronal Mass Ejections- Tac kütlə atışları) müşahidə edilməmişdir. Gözlənilirki, Günəş aktivliyi 11 dekabr 2021-ci tarixinədək aşağı səviyyədə qalacaq, Günəşdən gələn zərrəciklər selinin energisi fon səviyyəsində olacaqdır.

| Ətraflı


06-08 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
06/12/2021

05.0719 UTC –də baş verən M1 alışması və 2898 (S24, L=236) obastında baş verən çoxlu sayda C sinif alışmalar nəticəsində Günəş aktivliyi (R1-Minor) aşağı səviyyəyə düşmüşdür. Bu reğionda çoxlu CME (Coronal Mass Ejectionskütlə atışları) müşahidə olunmasına baxmayaraq, onların heç biri Yerə tərəf yönəlməmişdir. 2902(N13W75, Axx/alpha) və 2901(S18W24,Bxo/beta) oblastlarında parçalanma müşahdə olunmuşdur. Ötən periodun (3 gün) sonunda 2904 (S27E45,Bxo/beta) oblastında yeni ləkələr yaranmışdır. 05/1412 UTC-də SOHO/LASCO C2 koronoqrafında alınan şəkillərdə şərq limbdə yüngül CME müşahidə olunmuşdur. Hazırda CME -in analizi davam edir. Qarşıdakı üç gün ərzində Günəş aktivliyinin aşağı olacağı gözlənilir. 06 dekabrda 2898 oblastının aktivliyi nəticəsində  yeni C sinif və böyük ehtimalla M sinif (R1-Minor) alışmalar ola bilər. 07-08 dekabr tarixlərdə isə günəş aktivliyi aşağı səviyyəyə düşəcəkdir.

| Ətraflı


02-04 dekabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
02/12/2021

Ötən sutka ərzində Günəş aktivliyi çox aşağı səviyyədə olmuşdur. 2898 (S25W65, Hsx / alpha) oblastı sadələşmiş, 2900 (S27W76, Dao / beta) və 2902 (N18W19, Dro / beta) oblastları isə stabil və sakit olmuşlar. Gözlənilirki, günəş aktivliyi aşağı səviyyədə qalacaqdır. 02-04 dekabr tarixləri üçün C tip aktivliyə malik alışmaların baş vermə ehtimalı vardır. C-sinif alışmalar Yerə demək olar ki, təsir etməyən alışmalardır. Peyk müşahidələrində və koronoqraf  təsvirlərdə Yerə yönələn CME aşkar olunmamışdır. Günəşdən gələn yüklü zərrəciklər seli normal və aşağı səviyyədə olacaqdır.

| Ətraflı


Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin növbəti elmi seminarı keçirilib.
27/11/2021

27 noyabr 2021-ci il tarixində Fizika Fakültəsi TEC-in '''Fizika bu gün '' adlı onlayn elmi seminarı Microsoft Teams platforması üzərindən keçirildi keçirildi. Seminarda fakültə müəllimləri, qonaqlar, TEC üzvləri, dekan müavinləri və tələbələr iştirak etdilər.

| Ətraflı


BDU Fizika fakültəsinin müəllim və tələbələri Fəxri Xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmiş, abidəsi önünə gül dəstələri qoymuşlar.
11/11/2021

Dekabrın 11-də BDU Fizika fakültəsinin müəllim və tələbələri Fəxri Xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etti, abidəsiisi öncesi önce gül dəstələri qoymuşlar.

| Ətraflı


Noyabr ayının 9-da BDU Fizika fakültəsinin əməkdaşları Tovuz rayonunun Aşağı Öysüzlü kəndində fakültənin məzunu şəhid Fikrət Zeynallının ailəsini ziyarət etmişlər.
09/11/2021

BDU Fizika fakültəsinin əməkdaşları şəhid Fikrət Zeynallının ailəsini ziyarət etmişlər.Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin bir qrup əməkdaşı II Qarabağ savaşında torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olmuş Fikrət Zeynallının Tovuz  rayonu Aşağı Öysüzlü kəndində ailəsini ziyarət etmişlər

| Ətraflı


Noyabr ayının 6-da BDU Fizika fakültəsinin əməkdaşları Lənkəran rayonunun Osaküçə kəndində Fizika fakültəsinin məzunu, şəhid Şəhriyar Həbibinin anım mərasimində iştirak etmişlər.
06/11/2021

BDU Fizika fakültəsinin əməkdaşları şəhid Şəhriyar Həbibinin anım günündə iştirak etmişlər.06 noyabr 2021-ci il tarixdə Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin bir qrup əməkdaşı II Qarabağ savaşında torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olmuş Şəhriyar Həbibinin Lənkəran rayonu Osaküçə kəndində anım mərasimində iştirak etmişlər. Onlar şəhidin ev muzeyi ilə tanış olmuş, anası və yaxın qohumlara peri vermişlər. Sonra şəhidin məzarıönüə Bakı Dövlət Universiteti əklil qoyulmuşdur.


| Ətraflı


04-06 noyabr 2021-ci il tarixləri üçün Kosmik Hava durumu və proqnozu
04/11/2021

04-0030 UTC-də mövcud olan Günəş aktivliyi orta səviyyədə olmuşdur. 2117 UTC -də  2887 (S25W91, Hsx/ alpha) oblastında son üç sutka ərzində olan ən böyük alışma - C5.2  alışması baş vermişdir. 2891 (N16W26, Dao/beta) oblastında isə intensivliyin azalması müşahidə edilmişdir. 2893 (N17E30, Hsx/alpha) sakit və stabil olmuşdur. Yerə istiqamətlənmiş CME (Coronal mass ejection- Tac kütlə atılmaları) müşahidə olunmamışdır. Ehtimal olunur ki, 04 noyabr tarixində Günəşdə M sinif (R1-R2 (radiosiqnalların, radiorabitənin kəsilməsi (nəzərə alınmayan-zəif)) alışmalar ola bilər. 04-06 noyabr tarixlərdə C sinif (Yerə təsiri müşahidə olunmur) alışmaların baş vermə ehtimalıda vardır. Günəş radiasiya fırtınası 04  noyabr tarixidə S1 (Minor) səviyyəsində olmuşdur. Günəşdən gələn zərrəciklər seli normal fon səviyyəsindən daha aşağı səviyyəyə düşəcəkdir. Günəşdən gələn zərrəciklər selinin digər xüsusiyyətləri normal səviyyədə qalacaqdır.

| Ətraflı


Fizika fakültəsi TEC-in elmi seminarı keçirilib.
20/10/2021

.  Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəaliyyətini onlayn formada davam etdirir. 20 oktyabr 2021-ci il tarixində Fizika Fakültəsi TEC-in ''Fizika bu gün'' adlı onlayn elmi seminarı Microsoft Teams platforması üzərindən keçirildi. Seminarda fakültə müəllimləri, qonaqlar, TEC üzvləri, dekan müavinləri və tələbələr iştirak etdilər. Seminarı fizika fakultəsi TEC-in sədri III kurs tələbəsi Əli Məmmədov açıq elan etdi .

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |